article banner
Ajankohtaista

Hallituksen jäsen: sisäisestä valvonnasta kilpailuetu?

Jussi Savio

Tehokkaasti organisoitu sisäinen valvonta auttaa osakeyhtiön hallitusta erityisesti seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa: toiminnan tehokkuus, taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä lakien ja sääntöjen mukainen toiminta.

”Osakeyhtiön hallitus on vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä yhtiössä. Viime vuosina julkisuudessa esiintyneet uutiset yritysskandaaleista ovat tuoneet esille sen, että aina tässä tehtävässä ei ole onnistuttu.”

Kuinka osakeyhtiön hallituksen jäsenenä sitten organisoit yhtiön toiminnan niin, että yhtiönne toiminta on tehokasta ja lakien mukaista ja raportointi luotettavaa?  Näitä asioita mitataan toki aina yrityskohtaisesti, mutta mainittakoon esimerkkinä tavanomainen tilanne, jossa yhtiön intressissä on liikevaihdon kasvu – alla esitetty sisäisen valvonnan tehokkuuteen sisältyviä riskejä ja sudenkuoppia.

 

Top 3 sisäisen valvonnan sudenkuoppaa

1. Toiminnan tehokkuus ei ole kunnossa

Liikevaihto kasvaa kassavirran ja kannattavuuden kustannuksella:

  • asiakkaille myönnetään perusteettomasti kohtuuttoman suuria maksuaikoja
  • luottorajoja nostetaan yhtiön käytännön vastaisesti
  • tuotteita/palveluita hinnoitellaan yhtiön käytännön/politiikan vastaisesti.'

2. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus ei ole kohdillaan

Tuottoja kirjataan ennenaikaisesti vaadittujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

  • Virheellisesti esitetty liikevaihto -> ja tilikauden tulos
  • Virheellisesti esitetty taloudellinen asema  

3. Lakien ja säädösten noudattaminen on puutteellista

Olennaiset virheellisyydet taloudellisessa raportoinnissa aiheuttaa tilanteen, jossa yhtiö ei ole toiminut lakien ja sääntöjen mukaisesti, jolla voi olla merkittävää negatiivista vaikutusta yhtiön

  • julkisuuskuvaan
  • liiketoiminnan kasvutavoitteille

 

olemme toteuttaneet onnistuneita asiakasprojekteja, joissa olemme kartoittaneet sisäisen valvonnan osatekijöiden tehokkuutta ja toimivuutta – esimerkkeinä data-analyysiin perustuvat tarkastukset

  • Poikkeavat myyntihinnat ja -katteet (asiakas, tuote- ja/tai tuoteryhmäkohtaisesti)
  • Poikkeavat maksuajat
  • Poikkeavat luottorajat ja luottorajoja koskevien ylitysten analysointi 

Haluatko tietää lisää sisäisen valvonnan roolista ja merkityksestä osana yhtiön tehokasta toimintaa ja sen kehittämistä? Katsele 12.12.2017 järjestyn webinaariimme tallenne tai ota yhteyttä, vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.