Pitkän ja kaupunkikehityksen kannalta keskeisen hankkeen tueksi vaaditaan luotettavaa ja aktiivista talousasiantuntijaa, joka pitää langat käsissään muuttuvissa tilanteissa.

Artikkeli julkaistu kesäkuussa 2018.

Tampereen raitiotiehankkeen rakennustyöt ovat keväällä 2018 kiihkeimmillään. Tampereen raitiotie on mittava ja ajallisesti pitkä hanke: Kaksihaarainen raitiotie rakennetaan Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle vuosien 2017 - 2021 aikana.

”Raitiotie tulee olemaan näkyvä elementti katukuvassa ja se tulee vahvistamaan joukkoliikennettä kaupungin selkärankana. Laajassa ja monta vuotta kestävässä hankkeessa on tärkeää, että talousasiat ovat kunnossa. Grant Thornton valittiin kilpailutuksella allianssin riippumattomaksi talousasiantuntijaksi”, projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen selventää allianssin ja Grant Thorntonin yhteistyön taustaa.

Ammattitaitoinen talousasiantuntija pitää projektin johdon ajan tasalla ja aina askeleen edellä

Kaupunki ja kaupungin omistama Tampereen Raitiotie Oy toteuttavat Tampereen Raitiotien rakentamisen allianssimallilla. Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille osapuolille yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla. Luotettava ja proaktiivinen kumppani on allianssimallissa erityisen tärkeää: talousasiantuntijana Grant Thornton kulkee Raitiotieallianssin tukena ja apuna kaikissa tilanteissa. Grant Thorntonin asiantuntijat varmistavat esimerkiksi pistokokein raitiotieallianssin palveluntuottajien laskutuksen oikeellisuuden tilaajan suuntaan. He raportoivat mahdollisista poikkeamista tilaajalle ja pitävät huolen siitä, että poikkeamat korjataan. 

”Grant Thornton seuraa myös, että laskutus tapahtuu oikein perustein. Esimerkiksi jos projektihenkilöstöä vaihtuu ja projektiin tulee uusia tekijöitä, on tärkeää varmistaa, että työ jatkuu yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan,” kertaa Tuominen.

Allianssin osapuolille aiheutuneet kustannukset korvataan avoimeen kirjanpitoon perustuvien todellisten kustannusten mukaan. ”Riippumattoman asiantuntijan eli Grant Thorntonin vastuulla on tarkistaa, että maksut palveluntuottajille suoritetaan allianssiurakan sopimusten mukaisesti ja että korvattavat kustannukset ja palkkio ovat kaupallisen mallin mukaisia ja perustuvat tietoihin, mitä on todettavissa talousjärjestelmien tarkastuksissa”, kertoo Grant Thorntonin asiantuntija Jussi Savio.

Vahvaa tukea ja kumppanuutta pitkän hankkeen tueksi

”Yhteistyön sekä tilaajan, että palvelutuottajan kanssa on oltava saumatonta. Arvostamme aktiivisuutta: Grant Thornton on ollut hyvin aktiivinen kanssamme. Kun hankkeessa on tapahtunut muutoksia, he ovat olleet proaktiivisesti yhteydessä ja miettineet miten asiat kannattaa hoitaa”, Tuominen todentaa.

Allianssimalliseen toteutukseen kuluu tilaajan hankkimana palveluna riippumaton talousasiantuntija.  Tuominen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Grant Thorntonin kanssa: ”Kun mitään murheita ei ole kuulunut, homma pelaa. Silloin tiedämme, että talousasiantuntijakin hoitaa tehtävänsä ”, hän toteaa. 

Tampereen raitiotie on kasvun ja kehityksen mahdollistaja

  • Tampere kasvaa vuosittain yli 2000 uudella asukkaalla, vilkas ja kehittyvä matkailu-, opiskelu- ja kulttuurikaupunki
  • Tampereella on lähes 40 000 korkeakouluopiskelijaa
  • Raitiotie on tehokas ja taloudellinen joukkoliikenneratkaisu kapealle kannakselle
  • Yhden raitiovaunun matkustajakapasiteetti 240 henkilöä, liikennöintiaika arkisin klo 04–23
  • Vuoroväli 7,5 minuuttia, maksiminopeus 70 km/h, raitiovaunujen pituus 37 m
  • Lue lisää osoitteesta: https://raitiotieallianssi.fi/tampereen-raitiotie/

Kuva: Wille Nyyssönen