article banner
Ajankohtaista

Kohti perheystävällisempää työpaikkaa ja työelämää

Kun saimme kuulla Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmasta ensimmäistä kertaa, se tuntui heti Grant Thorntonin kulttuuriin, arvoihin ja strategiaan sopivalta kehittämishankkeelta. Koimme sen myös mahdollisuutena toimia esimerkkinä alallamme, jota ei yleensä mielletä kovinkaan perheystävälliseksi. Perheystävällisyys on myös teemana yhteiskunnallisesti tärkeä ja osallistumalla ohjelmaan haluamme omalta osaltamme vaikuttaa suomalaisen työelämän kehittämiseen.

Asiantuntijatyö on vaativaa ja asiakasprojekteissa työkuormaa ja aikatauluja on välillä vaikea ennustaa. Tämä tekee työn ja muun elämän yhteensovittamisesta välillä haasteellista. Kiireen keskellä työ ottaa helposti vallan – varsinkin jos on uraorientoitunut ja kunnianhimoinen tyyppi – ja omat harrastukset, perhe ja ystävät tuppaavat salakavalasti jäämään ajoittain taka-alalle.

Alamme organisaatioissa onkin melko yleistä, että perhettä suunnittelevat ja pienten lasten vanhemmat – etenkin naiset – tässä elämänvaiheessa vaihtavat muihin, mielestään perheystävällisempiin töihin.

Menetämmekin paljon hyvää osaamista ja talenttia muualle ja samalla naisten määrä johtotehtävissä alamme organisaatioissa polkee paikallaan. Toisaalta alallamme työskentelee myös paljon nuoria, joille perheen perustaminen ei välttämättä ole ollenkaan ajankohtaista, kuten myös kokeneita konkareita, joilla taas voi olla omanlaisia haasteita työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

 

Ennestään hyvät lähtökohdat helpottivat liikkeelle lähtöä

Harkitessamme ohjelmaan mukaan lähtemistä, näimme organisaatiomme lähtökohtaisesti melko perheystävällisenä -  ainakin oman alamme reunaehtojen puitteissa.  Erinomainen henkilöstökokemus ja yhdenvertaisuusasiat ovat kulttuurimme ja strategiamme ytimessä ja olemme panostaneet näiden asioiden kehittämiseen. Meillä Grant Thorntonilla on aina pyritty kiinnittämään huomiota henkilöstön hyvinvointiin, joustamaan työntekijöiden tarpeiden mukaan ja huomioimaan erilaiset elämäntilanteet. Henkilöstöltä saatu palaute onkin tässä suhteessa ollut pääasiassa positiivista ja tällä hetkellä meillä työskentelee monta asiantuntijaa, joilla on pieniä lapsia.

Käynnistimme Perheystävällinen työpaikkaohjelman alkukartoituksella selvittääksemme henkilöstömme näkemyksiä perheystävällisyyden toteutumisesta tällä hetkellä. Vaikka meidät tutkimustulosten mukaan koettiin melko perheystävällisiksi, on meilläkin edelleen kehittämisen varaa tämän asian suhteen. Tulemme ohjelman aikana panostamaan erityisesti työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevien käytäntöjen ja ohjeistusten päivittämiseen, molemminpuolisen joustavuuden edistämiseen sekä yleiseen perheystävällisyyttä tukevan asenneilmapiiriin vaikuttamiseen mm. teemaan liittyvän viestinnän, tapahtumien ja esimiesten valmennuksen kautta. On tärkeää osata tunnistaa ne elämäntilanteet, joissa joustoja tarvitaan ja rakentaa niitä tukemaan erilaisia uramalleja ja tukimuotoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön jaksamiseen keväisin, jolloin varsinkin tilintarkastuksessa on kiireaika. Hyvän henkilöstökokemuksen takaamiseksi haluamme myös varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja luoda omannäköistä uraa meillä.

Olemme innoissamme mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Väestöliiton kanssa tärkeän teeman parissa ja uskomme, että tämä kehitystyö tulee näkymään positiivisesti niin henkilöstö- kuin asiakaskokemuksessakin. Ohjelmamme on vasta alkumetreillä, mutta rohkenemme väittää, että myös meidän alamme asiantuntijaorganisaatio voi olla perheystävällinen laadusta ja asiakaskokemuksesta tinkimättä!

Grant Thornton

Grant Thornton on tilintarkastus ja konsultointipalveluita tarjoava asiantuntijaorganisaatio, jonka juuret Suomessa ovat vuodessa 1927. Yhteensä meillä on n. 90 työntekijää Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin toimistoissa.

Olemme myös osa kansainvälistä Grant Thornton -verkostoa, joka on itsenäisten tilintarkastus- ja konsultointiyritysten kansainvälinen yhteistyöorganisaatio. Viime vuosina globaali toimintamme on kasvanut huomattavasti, ja tällä hetkellä toimintaa on 138 maassa yli 58.000 työntekijän voimin.