article banner
Ajankohtaista

Näin taloushallinnon ulkoistaminen voi auttaa yritystäsi

Anu Björklund Anu Björklund

Koronapandemian takia monet yritykset kohtaavat nyt suuria haasteita ja paineita. Talous- ja palkkahallinon ulkoistaminen voi olla yksi tapa, jolla luoda joustavuutta ja liikkumavaraa painostavaan tilanteeseen. Tehokkuuden kannalta ulkoistamista voi olla kannattavaa harkita myös normaaleissa olosuhteissa. Grant Thorntonilla tarjoamme palveluratkaisuja, joille ominaista ovat turvallisuus, luotettavuus ja ammattitaitoinen asiantuntijatiimi.

Monelle pienelle ja keskisuurelle yritykselle talous- ja palkkahallinto ovat välttämätön paha. Kun yrityksen fokus on ydinliiketoiminnan kehittämisessä ja myynnissä voi olla vaikea löytää aikaa laskutukseen, laskujen maksuun, kirjanpitoon ja arvonlisäveroilmoituksiin, palkanlaskennasta puhumattakaan. Usein nämä työt tehdäänkin normaalin työajan ulkopuolella.

Usein yllämainittuihin tehtäviin on palkattu henkilö, jonka vastuulla on suuri määrä hallinnollisia tehtäviä. Tämä voi olla yritykselle merkittävä riski, jos henkilö esimerkiksi sairastuu, jää perhevapaalle tai vaihtaa työpaikkaa.

Taloushallinnon ulkoistaminen kokonaan tai osittain

Hyvä keino näiden haasteiden ratkaisemiseen on taloushallinnon ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain. Näin myös pieni yritys voi hyötyä ison yrityksen mahdollisuuksista kouluttaa henkilökuntaa ja pitää tarvittavat resurssit saatavilla. Koronapandemian kaltaisissa kriisitilanteissa tämä on erityisen tärkeää.

- Voimme huolehtia koko talous- ja palkkahallinnosta, jotta yrityksessä voidaan keskittyä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sanoo Grant Thorntonin ulkoistamispalvelujen tiiminvetäjä Anu Björklund.

Säästöä ulkoistamalla

Ulkoistamista harkittaessa on tärkeää pitää mielessä, että se, mikä alun perin näyttää lisäkustannukselta voi todellisuudessa muodostua säästöksi.

- Pienissä yrityksissä ei ole tavatonta, että omistaja itse hoitaa kirjanpidon ja palkkahallinnon. Olisi varmasti kuitenkin hyödyllisempää, jos omistaja voisi käyttää aikansa yrityksen johtamiseen ja eteenpäin viemiseen. Muita taloushallinnon ulkoistamisen hyötyjä ovat muun muassa, että sinun ei tarvitse käyttää aikaa ja rahaa henkilöstön kouluttamiseen näillä alueilla, kuten ulkoistamispalveluntarjoaja tekee. Tällä tavoin voit myös olla varma siitä, että sinulla on aina käytössä viimeisin tieto lakien ja säännösten osalta. Etenkin koronapandemian aikana on tullut monia uusia säännöksiä ja tukitoimenpiteitä, jotka tulee ymmärtää ja joihin pitää osata ottaa kantaa, esimerkiksi lomautuksiin liittyvissä sääntömuutoksissa ei aina ole helppoa pysyä mukana, sanoo Anu Björklund.

Palkkahallinto voi olla riski

Toinen etu ulkoistamispalveluiden käytössä on että, asiakkaana voit aina olla varma, että esimerkiksi palkkahallinto toimii.

- Pienillä yrityksillä on usein vain yksi henkilö hoitamassa palkanlaskentaa, jolloin esimerkiksi sairastapaukset tai henkilövaihdokset voivat olla merkittävä riski. Grant Thorntonilla meillä on aina varahenkilö, joka tuntee asiakasyrityksen. Yrittäjälle tämä tarkoittaa itse asiassa säästöjä, kun hänen ei tarvitse käyttää aikaa ja resursseja uuden palkanlaskijan rekrytoimiseen. Tämän lisäksi voimme myös tarjota konsultointia ja toimia yrityksen tukena ja neuvonantajana palkkoihin liittyvissä kysymyksissä, sanoo Anu Björklund.

Mikäli mietitte taloushallinnon ulkoistamista kokonaan tai osittain, löydämme yhdessä varmasti teille parhaimman ratkaisun. Voitte esimerkiksi jatkaa itse kirjanpidon hoitamista ja ulkoistaa pelkän palkkahallinon, tai hankkia ulkoistetun talouspäällikön huolehtimaan asioista. Grant Thorntonin laajan verkoston kautta voimme myös tarjota maakohtaisesti sopeutettuja talous- ja palkkahallintopalveluita niin Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa.

Tutustu tarkemmin taloushallintopalveluihimme.

SENIOR MANAGER, TEAM LEADER

Anu Björklund

Ota yhteyttä
Partner

Peter Åhman

Ota yhteyttä