Kestävämpää työelämää rakentamassa

Kestävämpää työelämää rakentamassa

Terhi Lehtinen
Kirjoittaja:
insight featured image
Vastuullisuus on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat sosiaalisen vastuun ohella myös hallinnollinen, taloudellinen- sekä ympäristövastuu. HR-työssä sekä työntekijöiden näkökulmasta keskeisin on kuitenkin sosiaalinen vastuu, joka on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaa.
Contents

Matkalla kestäväksi toimijaksi – HR:n näkökulmasta

"Olemme aloittaneet matkamme kestäväksi toimijaksi ja vihdoin tämän vuoden, 2024 alussa saimme julkaisukuntoon ensimmäisen raporttimme matkasta kestävämmäksi toimijaksi. Raporttiammekin enemmän kiinnitin huomiota tuohon matkaan ja kuinka ihmiset kokivat tämän projektin. Kokemukset tähän mennessä ovat olleet lähestulkoon pelkästään positiivisia. Ilo ja omistaneisuus aiheen ympärillä, kun ihmiset ovat päässeet keskustelemaan ja prosessoimaan itselleen tärkeistä aihepiireistä, on ollut innostava ja uusia näkökulmia avaava kokemus.

 

Ilman tätä projektia tuskin niin moni työntekijämme olisi päässyt osallistumaan työympäristömme kehittämiseen. Olen kohtuullisen varma siitä, että jatkaessamme tätä työtä tulevina vuosina tulemme väistämättä itse luomaan itsellemme paremman paikan olla töissä ja näin myös kestävämmän työyhteisön. Työmme on vasta alussa ja odotan mielenkiinnolla, kuinka tästä jatkamme!"

 

Terhi Lehtinen, HR Specialist

Vastuullisuus on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat sosiaalisen vastuun ohella myös hallinnollinen, taloudellinen- sekä ympäristövastuu. HR-työssä sekä työntekijöiden näkökulmasta keskeisin on kuitenkin sosiaalinen vastuu. Sosiaalinen vastuu on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaa. Sosiaalisesti vastuullisessa yrityksessä työntekijät viihtyvät ja jokainen saa olla oma itsensä, sekä työntekijöiden hyvinvointia pyritään lisäämään. Vastuullisessa yrityksessä pyritään aina tekemään enemmän kuin mitä minimivaatimukset esimerkiksi lainsäädännössä ovat. Tämä puolestaan voi johtaa parempaan työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja tehokkuuteen työpaikalla sekä edistää yrityksen mainetta houkuttelevana työnantajana. Yrityksen eettiset toimintaohjeet (Code of conduct) sekä organisaation arvot toimivat hyvänä pohjana vastuullisuustyössä. Hyvän työntekijäkokemuksen varmistamiseksi on tärkeää kerätä säännöllisesti palautetta henkilöstöltä, jolloin tunnistetaan myös kehityskohteet ja voidaan pohtia millaisia korvaavia toimenpiteitä on mahdollista tehdä.

Sosiaalinen vastuu ja kestävyysraportointi 

Sosiaalinen vastuu yrityksen arjessa pitää sisällään joukon toimenpiteitä sekä käytäntöjä, joilla on vaikutusta eri sidosryhmillemme, kuten henkilöstöllemme ja asiakkaillemme. Vastuullinen työnantaja on yritys, joka huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista, tarjoaa oikeudenmukaiset ja turvalliset työolosuhteet, oikeudenmukaisen palkkauksen ja pyrkii edistämään työntekijöidensä ammatillista kehitystä. Me Grant Thorntonilla pyrimme rakentamaan yhä monimuotoisempaa ja tasa-arvoisempaa työyhteisöä, ja luomme kestävää työelämää huomioimalla henkilöstömme tarpeet ja elämäntilanteet. Ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja haluamme luoda arvostavan ja turvallisen työyhteisön, jossa oma työ koetaan merkityksellisenä.

Grant Thornton julkaisi ensimmäisen raportin matkastaan kestäväksi toimijaksi tilikaudelta 2022–2023 tämän vuoden alussa.  Grant Thorntonin vastuullisuus- ja kestävyysprojektiin keräsimme yhtiömme vastuullisia tekoja tilikauden aikana sekä olemme pyrkineet kehittämään sitä, kuinka voisimme toimia entistäkin paremmin muun muassa sosiaalisen vastuun kysymyksissä. Sosiaalinen vastuu vastuullisuus- ja kestävyysraportoinnissa sisältää muun muassa työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin, yhteisöjen tuen, ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden sekä myös ympäristöön liittyviä asioita. Kestävyysraportointi sosiaalisesta vastuusta voi auttaa yrityksiä osoittamaan avoimuutta ja vastuullisuutta sidosryhmilleen, kuten työntekijöille, asiakkaille, sijoittajille ja yhteisöille sekä rakentamaan luottamusta ja mainetta kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittajana. Lisäksi se auttaa yrityksiä tunnistamaan vahvuutensa sekä kehityskohteensa ja asettamaan tavoitteita jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi.

”Vastuullisuus- ja kestävyysprojektiin osallistuminen oli mielestäni merkittävä ja opettavainen prosessi koko organisaatiolle, joka auttaa kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Raportointi prosessina vaati paljon työtä tiedon keräämisessä organisaation eri osa-alueilta, kuten sosiaalisista kysymyksistä ja hallinnollisista käytännöistä sekä ympäristövaikutuksista. Kaikki tieto ei myöskään ole aina helposti saatavilla, joten prosessi vaati myös pohdintaa ja rajauksia millä tarkkuudella eri osa-alueita halutaan jatkossa mitata. On tärkeää myös ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset ja tarpeet.

 

Terhi Lehtinen, HR Specialist 

 

Työntekijäkokemus

Henkilöstöltämme saadun palautteen pohjalta, olemme onnistuneet erityisesti työhyvinvoinnin toteutumisessa sekä työn- ja vapaa-ajan joustavuuden yhdistämisessä. Olemme saaneet Väestöliiton perheystävällinen työpaikka- tunnuksen loppuvuodesta 2022 ja perheystävällisyyden edistäminen on vaikuttanut positiivisesti työntekijäkokemukseen sekä työnantajamielikuvaan. Perheystävällisyys on osa laajempaa Grant Thorntonin diversiteetti -agendaa. Haluamme olla työpaikka, jossa kaikilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja luoda omannäköistä uraa sukupuolesta, iästä, elämäntilanteesta tms. tekijöistä riippumatta. Lisäksi uskomme, että hyvä työn ja muun elämän tasapaino on kaikkien etu ja haluamme Perheystävällinen -työpaikkaohjelman kautta vaikuttaa laajemminkin suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.

Kehityskohteeksemme puolestaan olemme nostaneet erityisesti urapolkujen selkeämmän muotoilun sekä töiden tasaisemman jakautumisen. Lisäksi pyrimme kiinnittämään huomiota entisestään diversiteetin ja inkluusion toteutumiseen. Yhteisöllisyyttä pyrimme tukemaan järjestämällä säännöllisesti henkilöstötapahtumia, joihin kokoonnumme koko henkilöstönä tai tiimeittäin. Kannustamme työntekijöitämme tulemaan toimistolle vähintään kerran viikossa lähityöpäiviin. Joustavuus edellyttää kuitenkin, että olemme selkeitä odotuksistamme toistemme saatavuuden suhteen, koskien yhteydenpitoa niin tiimien kuin asiakkaidemme kesken.

 "Raportoinnissa mukana oleminen auttoi organisaatiotamme lisäämään tietoisuutta kestävyyskysymyksistä sekä siten edistämään sisäistä kulttuurimuutosta kohti kestävämpää toimintatapaa, joka selkeästi kehittyi tämän projektin aikana. Projekti antoi organisaatiollemme mahdollisuuden arvioida ja parantaa vastuullisuutta eri näkökulmista. Ensimmäisen raportin tekemisessä mukana oleminen on ollut opettavaista ja inspiroivaa, jonka pohjalta on hyvä jatkaa työtä eteenpäin.”

 

Terhi Lehtinen, HR Specialist