Inflaatio

Inflaatio pakottaa toimenpiteisiin

insight featured image
Inflaatio on jatkanut nousuaan vuoden 2022 aikana, eikä lukemien odoteta laskevan lähiaikoina. Grant Thorntonin tekemän kansainvälisen IBR- tutkimuksen mukaan valtaosa keskisuurista kansainvälisistä yrityksistä ei kuitenkaan vielä ole toteuttanut tai edes suunnitellut toimenpiteitä inflaation aiheuttamien haasteiden torjumiseksi, vaikka raportoivat kustannusten selvästä noususta. Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisiä toimenpiteitä menestymiseen korkean inflaation toimintaympäristössä.
Contents

Uutisvirran seasta ei kevään ja kesän aikana ole voinut välttyä huomaamasta kuukausittaisia otsikoita uusista inflaatioluvuista eri puolilta maailmaa. Usein inflaation kaltaiset termit nousevat mediassa otsikkotasolle vain asioiden ollessa tavalla tai toisella poikkeavasti, niin myös tällä kertaa. Ja nyt tilanne on todellakin poikkeuksellinen.

Toimintaympäristön poikkeuksellisuudesta kertoo esimerkiksi se, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on nostanut kirjoitushetkellä ohjauskorkoaan jo neljä kertaa vuoden 2022 puolella, suurimman yksittäisen noston, 75 korkopistettä. Tämä on korkein yksittäinen nosto lähes 30 vuoteen! Myös Euroopan inflaatioluvut ovat olleet korkeita pitkin vuotta. Viimeisimpien eli kesäkuun lukujen ollessa euroalueen osalta 8,6 %. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen inflaatio oli kesäkuussa 7,8 %.

Kuluttajahintoja ovat ajaneet ylöspäin erityisesti bensiinin, dieselin ja sähkön kallistuminen Venäjän hyökkäyssodan takia. GT:n toteuttamassa IBR-tutkimuksessa1 yritykset 28 eri maasta esittivät arvionsa kustannusten noususta viimeisen 12 kuukauden aikana ja vähemmän yllättäen kolme suurinta nousijaa keskiarvolla mitattuna olivat raaka-aineet (21%), energia (20%) sekä kuljetus (20%).

Inflaatio graafi.png

Ota apuun Grant Thorntonin toimintaopas inflaatiossa pärjäämiseen

 

Kustannukset siis nousevat historiallista vauhtia, mutta miten tällaisessa ympäristössä tulisi sitten toimia? Grant Thorntonin kansainvälinen verkosto on kehittänyt seitsemän kohdan toimintaoppaan keskisuurten yritysten avuksi:

  1. Tunnista ja ehkäise inflaation tuomioa riskejä 
  2. Ryhdy toimenpiteisiin ulkoisten kustannusten nousun rajoittamiseksi
  3. Ulkoista toimintoja mahdollisuuksien mukaan kustannusten alentamiseksi ja työvoimapulan parantamiseksi
  4. Paranna asiakasymmärrystäsi
  5. Tarkasta hinnoittelustrategiasi
  6. Huolehdi pääomarakenteestasi
  7. Kehitä sisäisiä prosesseja ja tehokkuutta

 

1) Tunnista ja sitä kautta ehkäise inflaation tuomia riskejä.

Jos ei tiedä, mitkä tekijät ovat erityisen kriittisiä juuri omaan liiketoimintaan liittyen, on vaikea tehdä ehkäiseviä toimenpiteitä. Inflaation muuttaessa toimintaympäristöä todella nopeasti, tulisi tilannetta ja siihen liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia pyrkiä arvioimaan entistä tiheämmin.

 

2) Ryhdy toimenpiteisiin ulkoisten kustannusten nousun rajoittamiseksi.

Korkean inflaation toimintaympäristössä erilaiset tuottajahinnat saattavat nousta hyvinkin nopeasti, jolloin esimerkiksi sopimusten rooli on kriittinen. Tämän olemme havainneet myös viime viikkoina kotimaisesta energiayhtiön esimerkistä. Lisäksi erilaisia mahdollisuuksia voi pyöritellä esimerkiksi isompien kertaostojen, toimittajien sopimusehtojen tai hintojen lukitsemisen kautta.

 

3) Ulkoista toimintoja mahdollisuuksien mukaan kustannusten alentamiseksi ja työvoimapulan parantamiseksi.

Varsinkin näinä aikoina tulisi yritysten pohtia omaa tekemistään kriittisesti; teemmekö tällä hetkellä jotain, jota emme oikeasti osaa ja jonka toinen toimija voisi tehdä paremmin ja tehokkaammin.

 

4) Paranna asiakasymmärrystäsi.

Useimmat pk-sektorin yritykset eivät seuraa asiakaskohtaista kannattavuutta riittävällä tasolla, jolloin saatetaan helposti keskittyä vääriin asioihin ja tuottaa asiakkaalle luultua arvoa oikean arvon sijaan. Asiakassegmentointi on hyvä väline varsinkin näinä aikoina kannattavuuden suojelemiseksi.

 

5) Tarkasta hinnoittelustrategiasi.

Kapeikot toimitusketjuissa ja erilaiset saatavuushaasteet yhdistettynä vahvaan kysyntään ovat avanneet monille yrityksille mahdollisuuksia nostaa hintoja. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että vastaava kysynnän ja tarjonnan suhde ei kestä loputtomiin. Siksi hinnoittelua tulisi rakentaa kestävämmälle pohjalle myös laajemmasta näkökulmasta kannattavuuden, asiakaskokemuksen ja asiakassegmentoinnin kautta.

 

6) Huolehdi pääomarakenteestasi.

Muiden tekijöiden ohella myös pääoman kustannus kasvaa nousevien korkojen kautta. Vieraan pääoman saatavuus ja ehdot kannattaa erityisesti tässä toimintaympäristössä varmistaa eri toimijoilta parhaan ratkaisun löytämiseksi. Myös nykyinen käyttöpääoman taso suhteessa tarpeeseen tulisi tarkastaa ja ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin.

 

7) Kehitä sisäisiä prosesseja ja tehokkuutta.

Enemmän vähemmällä parantaa tehokkuutta, vähentää resurssien tuhlausta ja auttaa näin vähentämään nousevien kustannusten vaikutusta. Monet yritykset ovat ottaneet maailmantilanteen johdosta isoja loikkia digitaalisuudessa ja toimintatavoissa uusien teknologioiden avulla, mutta näiden teknologioiden hyötyjä ei kuitenkaan monessa organisaatiossa ole saatu vielä täysin ulosmitattua. Tätä teknologista ”sprinttiä” tulisikin mahdollisuuksien mukaan tarkastella jatkumona, sillä esimerkiksi automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ovat asioita, joiden merkitys ei ainakaan tule vähenemään tulevaisuudessa.

 

1International Businessa Report IBR

Grant Thornton International Business Report (IBR) on laaja kansainvälinen keskisuurille yrityksille toteutettu kysely. Vuonna 1992 käynnistetty IBR tarjoaa käsityksen noin 10 000 yrityksen näkemyksistä ja odotuksista 28 eri maasta. Kyselylomakkeet käännetään paikallisille kielille ja niihin kerätään vastauksia kahdesti vuodessa sekä verkko- että puhelinhaastattelujen kautta. Tämän julkaisun tiedot perustuvat touko-kesäkuun välisenä aikana tehtyihin haastatteluihin eri toimialojen toimitusjohtajien, hallitusten puheenjohtajien tai muiden ylempien johtajien kanssa.