Blogi

Hallituksen ja johdon rooli riskienhallinnan ja raportoinnin kehittämisessä

 riskienhallinta ja raportointi
Contents

Yhtiön hallituksen ja operatiivisen johdon on kyettävä muun muassa keskittymään yhtiön pitkän aikavälin kehittämiseen, hallitsemaan epävakaan liiketoimintaympäristön aiheuttamaa epävarmuutta sekä varmistamaan että yhtiön tilanteesta saadaan oikeanlaista tietoa päätöksenteon tueksi. Tässä blogitekstissä asiaa tarkastellaan seuraavien kolmen aihekokonaisuuden kautta:

  • Strategian tarkastelu ja toimeenpano
  • Riskienhallinta
  • Raportoinnin kehittäminen

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta laajemmin, tutustu samasta aiheesta pitämäämme webinaariin.

Strategian tarkastelu ja toimeenpano

Kuluneen vuoden aikana monessa yhtiössä operatiivisen johdon työajasta merkittävä osa on kulunut ”tulipalojen sammuttamiseen” ja yhtiön toimintaedellytysten ylläpitämiseen. Samalla monet yhtiöt ovat olleet pakotettuja miettimään uudelleen muun muassa liiketoimintamalliaan ja strategiaa. Kyseisessä tilanteessa, operatiivisen johdon ja hallituksen on hyvä keskustella tarkemmin muun muassa seuraavista asioista.

Riskienhallinta

COVID 19-pandemia on korostanut myös riskienhallinnan merkitystä. On syytä muistaa, että riskienhallinta tulee olla osana yhtiön johtamista ja operatiivista toimintaa. Riskienhallinnalla on myös yhteys yhtiön strategiaan ja tavoitteisiin: osana yhtiön tavoitteiden asettamista, on suositeltavaa tunnistaa ja arvioida tavoitteiden saavuttamista uhkaavat keskeisimmät riskit sekä suunnitella tarvittavat toimenpiteet näihin riskeihin vastaamiseksi. Tämä edellyttää johdolta ja hallitukselta systemaattista ja kurinalaista toimintaa, jota tukee muun muassa se nyrkkisääntö, että riskienhallinta ei ole vain pöytäkirjoissa tai muissa dokumenteissa, vaan osana yrityksen päivittäistä arkea ja toimintaa.

Raportoinnin kehittäminen

Yhtiön hallituksen ja johdon keskeisiin tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta ja valvonta. Tässä tilanteessa on selvää, että yhtiön taloudellisen raportoinnin tulee antaa johdolle ja hallitukselle tukea päätöksentekoon. Kuinka tämä sitten varmistetaan? On syytä pohtia erityisesti seuraavia asioita:

  • Mikä on tällä hetkellä keskeisintä/ tärkeintä tietoa? Saadaanko tätä tietoa riittävästi?
  • Ketkä ovat keskeisiä tiedon käyttäjiä?
  • Onko nykytilanne muuttanut raportointitarpeita?
  • Mikä on nykyisten järjestelmien kapasiteetti ja valmiudet tiedon tuottamiseen?
  • Onko raportoinnin ja seurannan painopiste liikaa ”peruutuspeilissä”?

 

Yhtiön pidemmän aikavälin kehittäminen ja toimintaedellytyksien säilyttäminen vaatii yhtiön hallitukselta ja johdolta säännöllistä ja kriittistä liiketoimintaympäristön tilannearviointia, riskienhallintaa sekä yhtiön taloudellisen tilanteen ymmärrystä.

 

Tutustu aiheeseen lisää

Mikäli haluat kuulla näistä aiheista lisää, sinulla on mahdollisuus katsoa aiheesta tallenne 30.10.2020 pitämästämme webinaarista.

Tutustu riskienhallintapalveluihimme -->