Grant Thornonin 30-vuotishistoriikki

Grant Thorntonin 30-vuotishistoriikki on saatettu videon muotoon ja se tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman yrityksen perustamiseen, kasvuun ja sen strategisiin valintoihin. Se kertoo toisen perustajan Joakmin Rehnin ja yrityksen nykyisen toimitusjohtajan Jonni Leporannan sanoin tarinan Revico Grant Thorntonista. Yrityksestä, joka on kasvanut kahden perustajan visiosta merkittäväksi toimijaksi tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluita tarjoavaksi toimijaksi Suomessa.

Alkuvaiheet

Kaikki lähti liikkeelle perustajaosakkaiden Mårten Forssin ja Joakim Rehnin perustaessa tilintarkastusyhtiön Revicon vuonna 1993, mistä lähtien yritys on kasvanut kannattavasti vuodesta toiseen aina tähän päivään asti. Forss tuli suuresta tilintarkastusyhtiöstä, Arthur Andersenista, joka oli tiukka ja vahva sääntelyn suhteen. Rehn oli taas tehnyt paljon töitä perheyritysten kanssa ja yhdessä he näkivät selkeän tarpeen yritykselle, joka palvelisi suomalaisia perheyrityksiä.

Ensimmäiset askeleet ja kasvu

Pian yrityksen perustamisen jälkeen Grant Thornton sai yhteydenoton Lontoosta, kansainvälisen Grant Thornton -ketjun pääkonttorilta. He tarvitsivat apua Suomessa, koska heidän silloinen kumppaninsa ei osannut riittävästi englantia kommunikoidakseen suuresta yrityskaupasta. Tämä johti Revicon ensimmäiseen suureen Due Diligence -projektiin, joka maksoi koko yrityksen perustamiskustannukset ja avasi tien Revicon liittymiseen osaksi Grant Thornton ketjua.

Yritys kasvoi nopeasti, ja jo vuonna 1995 perustettiin vero- ja neuvontaosastot vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Vuonna 1997 aloitettiin yhteistyö Tampereella sijaitsevan Idman Vilénin kanssa ja virallisestettiin 2001 perustetulla holding-yhtiöllä.  Vuonna 2008 Grant Thornton laajeni Turkuun Advico Grant Thorntonin liittyessä Revico GT:n tytäryhtiöksi.

Yrityksen johto vaihtui vuonna 2010, kun Juha-Pekka Keimo otti vastaan toimitusjohtajan paikan. Hän ymmärsi, että Grant Thonrntonin piti saada muut osastot kuntoon Suomessa. Markkinointiin ja henkilöstöhallintoon palkattiin ammattilaiset pyörittämään tukitoimintoja.

Sittemmin yritys on kasvanut orgaanisesti nostaen joka vuosi liikevaihtoaan ylöspäin. 

Strategiset valinnat ja tulevaisuuden näkymät

Yrityksen strategiset valinnat ovat keskittyneet palvelutarjonnan kehittämiseen, asiakaskeskeisyyteen ja henkilöstön kehittämiseen sekä organisaation kasvun mukanaan tuomiin rakenteiden ja prosessien luomiseen. Grant Thorntonilla on myös kiinnitetty huomiota asiakaskunnan valintaan, kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen ja työntekijöiden urapolkujen kehittämiseen.

Yrityksen tulevaisuuden menestys riippuu toimitusjohtaja Jonni Leporannan mukaan hyvistä asiantuntijoista, jotka yritys pystyy pitämään ja rekrytoimaan. Asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ovat myös keskeisiä tekijöitä kilpailukyvyn kannalta. Menestys on perustunut  kykyyn ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja tarjota heille räätälöityjä palveluita. Tämä on mahdollistanut yrityksen kasvun ja kehityksen ajan myötä. Yrityksen tulevaisuuden menestys riippuu sen kyvystä jatkaa tämän asiakaskeskeisen lähestymistavan ylläpitämistä ja kehittämistä.