article banner
Ajankohtaista

Edunsaajarekisteri tuo uusia velvoitteita yrityksille

Uusi rahanpesulaki tuli voimaan kesäkuussa 2017 ja sen mukana tuli monia uudistuksia, jotka koskevat valtaosaa yrityksistä. Edunsaajailmoitus pitää tehdä kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020.

Keskeisin uudistus yritysten kannalta on edunsaajarekisteri, joka avautui Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimesta 1.7.2019. Muun muassa kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien (pl. pörssiyhtiöt) tulee ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat rekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana. Ilmoitus tulee tehdä myös aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai perustetaan uusi yritys. On hyvä huomata, että ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole tosiasiallisia edunsaajia.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka omistaa yli 25% yrityksen osakkeista tai äänivallasta suoraan tai välillisesti tai hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä. Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

Ilmoitus edunsaajista sekä tietojen muutokset tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus ja lisäksi henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Edunsaajien ilmoittaminen on maksutonta.

Ilmoituksen voi allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös ilmoittamiseen valtuutettu henkilö, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutukset annetaan YTJ-palvelussa.

Kaikkien yritysten ja yhdistysten ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta, sillä mm. asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset ovat vapautettuja ilmoituksen tekemisestä.

 

Lähteet:

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444

Yrityksen omistajien (edunsaajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html#mitenteetilmoituksen1.7.2019alkaen