vastuullisuusraportointi

CSRD – Tavoitteet, vaatimukset ja aikataulu

insight featured image
Corporate Sustainability Reportive Directive, CRSD, on uusi EU lainsäädäntö, joka asettaa kestävyysraportointivelvoitteita suurille yrityksille.
Contents

CSRD lainsäädäntö ei ole vielä täysin valmis tai viety osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä, mutta moni asia on jo selvää. Tämä teksti tiivistää syyskuussa 2022 julkisesti saatavilla olevaan tiedon, jotta voit jo nyt ottaa haltuun CSRD:n keskeiset tavoitteet, vaatimukset sekä aikataulun, jolla tätä kohti ollaan menossa. Muutoksia voi olla luvassa ja lain virallinen suomenkielinen käännös julkaistaan todennäköisesti vielä tänä syksynä. Meillä Grant Thorntonilla seurataan aktiivisesti vastuullisuusraportoinnin muuttuvia ohjeistuksia ja olemme mm. mukana Suomen Tilintarkastajien vastuullisuustyöryhmässä, joka valmistelee suositusta vastuullisuusraporttien varmentamiseen.

 

CSRD:n keskeiset tavoitteet

Miksi tätä uutta lainsäädäntöä ollaan tuomassa EU-maihin? Koska suuryritysten kestävyystoimista halutaan tehdä läpinäkyvämpiä raportointivelvoitteiden kautta. Nämä velvoitteet vauhdittavat yrityksiä kohti kestävämpää liiketoimintaa, antavat motivaatiota tuoda omia onnistumisiaan esiin ja ehkäisevät viherpesua.

Lainsäädännössä mainitaan myös seuraavat tavoitteet yrityksille:

  • Liiketoimintojen tulee saavuttaa näkemys toimintansa kestävyyden tilasta analysoimalla omaa ja vertaisryhmänsä toimintaa
  • Kasvattaa kestävyyden käsitteen laajuutta ymmärtäen paremmin siihen sisältyvät riskit ja mahdollisuudet
  • Luoda vastuullisuuden kehittämisen strategia

 

 

Keihin lakia sovelletaan?

Tiettyjen suurten yritysten pitää jo nyt julkaista EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti vuosittain tietoja siitä, kuinka suuri osa niiden toiminnasta on taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista. CSRD-raportoinnin myötä suurempi osa EU:ssa toimivista yrityksistä tulee tämän taksonomiaraportoinnin piiriin ja samalla raportointivelvoitteet laajenevat kaikille ottamaan huomioon ESG:n (Environmental, Social, Governance) eri puolet.

Nykytiedon valossa CSRD tulee koskemaan EU pörssiyhtiöitä (pois lukien mikroyritykset) sekä kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi näistä kriteereistä:

  • yli 250 työntekijää
  • 40M€ liikevaihto
  • 20M€ varallisuus

Lain asettamat velvoitteet

Verrattuna EU:n taksonomia-asetukseen CSRD:n tuo yrityksille lisää velvoitteita vastuullisuusviestintään- ja raportointiin. Lain piiriin kuuluvien yritysten on jatkossa julkistettava toimintakertomuksensa yhteydessä tarkempia tietoja mm. liiketoimintansa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa vuosittaista raportointia oleellisista kestävyysasioista, liittyen minimissään ympäristö-, ja henkilöstöasioihin, monimuotoisuuteen yhtiön hallituksessa, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Mitä asioita kestävyysraporttiin pitää sitten kirjoittaa? Vuosittaisessa kestävyysraporissa kannattaa avata kestävyysasioihin liittyen ainakin strategia, hallinto, käytännöt, prosessit, järjestelmät, KPI:t, tulokset ja tavoitteet. Ota raportissasi huomioon kaksinkertaisen olennaisuuden käsite: Mitkä ovat yhtiön vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ja mitkä ovat yritykseen itseensä vaikuttavia kestävyysriskejä? Erittele vastuullisuusriskit ja keskeiset haittavaikutukset, myös arvoketjussasi, sekä mahdollinen due diligence -prosessisi toimittajien kanssa näiden lieventämiseksi. Ota mukaan myös ennakoiva tieto, mukaan lukien tavoitteet ja niiden edistyminen.

Tämänhetkisessä lakiesityksessä on mukana pakollinen riippumaton ulkoinen varmennus; rajoitettu varmuus. Eli raportille ja sen oikeellisuudelle pitää saada varmennus organisaation ulkopuolelta. Tämän voi hoitaa esimerkiksi tilintarkastajasi. Raportin tieto tulee myös merkata digitaalisesti niin, että se on koneellisesti luettavissa ja vietävissä ESAP:iin (European Single Access Point, Eurooppalainen yhteyspiste).

 

Lain aikataulu

Vuoden 2023 loppuun mennessä astuu voimaan EU:n NFRD-direktiivi. Lyhenne tulee sanoista Non-Financial Reporting Directive eli muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys. NFRD edellyttää suuria yrityksiä (vähintään 500 työntekijää) ja pörssiyhtiöitä valmistelemaan ja julkaisemaan ESG-asioihin liittyvää tietoa vuosittain.

CSRD astuu puolestaan voimaan vuodesta 2024. Tarkemmin sanottuna uutta direktiiviä sovelletaan 1.1.2024 alkaen yrityksiin, jotka jo raportoivat NFRD:n mukaan. 1.1.2025 alkaen direktiiviä sovelletaan myös suuriin yrityksiin, jotka eivät tällä hetkellä kuulu NFRD:n piiriin ja lopulta 1.1.2026 alkaen direktiiviä sovelletaan kaikkiin listattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Listatuilla pk-yrityksillä on kuitenkin kahden vuoden siirtymäkauden poikkeusoikeudet, joten niiden ei tarvitse luovuttaa tietoja ennen tammikuuta 2028.

 

Toimenpiteet CSRD-valmiuden varmistamiseksi

Valmistautuminen tulevaan lakiin on hyvä aloittaa pian, ainakin jos kuulut NFRD:n piiriin. Voit aloittaa valmistutumisen seuraamalla esimerkiksi tätä aikajanaa:

 

2022

Gap-analyysi

Tutustu CSRD:n vaatimuksiin, määritä oma raportointitavoitteen taso ja tee gap-analyysi CSRD:n vaatimuksiin peilaten

Olennaisuusarviointi ja tiekartta

Tee olennaisuusarviointi ja laadi suunnitelma, jolla täytät vuonna 2023 CSRD vaatimukset

 

2023

Kehitä omaa raportointia

Luo käytäntöjä ja mittaristoja, kuten KPI:t, benchmarkit, tavoitteet ja datastrategia, joilla raportteja tuotetaan

 

2024

Luonnostele siirtymäajan raportti vuodelle 2023

Kerää ja analysoi vuoden 2023 dataa kootaksesi siirtymäajan raportti 2023 ja keskustele tästä tilintarkastajasi kanssa

Tarkista & paranna

Käy läpi siirtymäajan raportti ja tee vaaditut parannukset prosessiin ja raportointiin

 

2025

CSRD raportti

Luonnostele vuoden 2024 CSRD:n mukainen ja tarkastettu raportti

 

 

Kasvua kestävästä liiketoiminnasta

CSRD teettää lisätyötä yrityksille, mutta se avaa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Asiakkaiden ja sijoittajien kiinnostus vastuulliseen ja ympäristön kannalta aidosti kestävään liiketoimintaan on kasvanut valtavasti. Rahoituksen saaminen kestäviin ja vastuullisiin hankkeisiin on koko ajan helpompaa, kun paine tähän suuntaan tulee sekä markkinasta että lainsäädännöstä. Siksi ei kannata jättää CSRD:n velvoitteiden täyttämistä ja kestävyysraporttien rakentamista viimeiseen mahdolliseen hetkeen! Jo nyt on erinomainen aika kertoa avoimesti siitä, miten ESG toteutuu teidän yrityksessänne!

 

 

Uusimmat julkaisut suoraan sähköpostiisi?

Uutiskirjeemme tilaajana saat käytännön vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen, pääset lukemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä ajankohtaisista asioista sekä vastaanotat kutsuja maksuttomiin webinaareihimme.