Collaboration - Leadership - Excellence Agility - Respect - Responsibility

Kaiken tekemisemme lähtökohtana on ammatillinen ja arvojemme mukainen toiminta.

Haluamme auttaa sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme kasvamaan ja kehittymään heidän omalla tavallaan. Olemme rakentaneet globaalin organisaatiomme rajojen yli yhteisen kulttuurin, joka perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, ihmisläheisyyteen ja ympäristöön missä kollegat luottavat toisiinsa.

Collaboration: Ask for help, give help – we work well together. Rakentavaa yhteistyötä. Uskomme oman osaamisen jakamiseen sekä toisten huomioimiseen ja auttamiseen.

LeadershipHave courage and inspire others – we challenge each other to be the best we can be. Rohkeus inspiroida ja haastaa sekä itseä että muita parhaisiin mahdollisiin suorituksiin.

Excellence: Find a better way every time – we never get complacent.  Kiinnostus jatkuvaan itsensä ja organisaation kehittämiseen sekä uusien ideoiden ja ratkaisujen esille tuominen.

Agility: Think broadly, act quickly – we thrive on change.  Ketteryys reagoida muuttuvaan ympäristöön ja asiakkaiden tarpeisiin.

Respect: Listen and understand, be forthright – we create honest relationships. Ennakkoluuloton ja ihmisläheinen kulttuuri, jossa arvostamme toisiamme.

Responsibility: Use influence wisely – we own our actions. – Yhdessä kannamme vastuun yrityksen menestymisestä ja maineesta.