"Mielenkiintoisinta työssäni on mielestäni kansainvälisyys ja verotuksen yhteensovittaminen useamman valtion välillä."

Vuokko Väisänen, Tax Advisor

Valmistuin juristiksi Lapin yliopistosta vuonna 2015. Olin jo hieman aiemmin muuttanut Helsinkiin, kun sain harjoittelupaikan isosta asianajotoimistosta. Harjoittelujaksoni jälkeen siirryin kansainväliseen tilintarkastusyritykseen, jossa työskentelin henkilöverotuksen parissa. Minulla oli parin vuoden kokemus verotuksesta, kun aloitin Grant Thorntonilla vuonna 2017. Hain veroasiantuntijaksi Grant Thorntonille, koska kyseinen työtehtävä vaikutti mielenkiintoiselta. Halusin laajemman työnkuvan, enemmän vastuuta sekä itsenäisemmän työn.

Työnkuvani on monipuolinen ja jokainen päivä on erilainen. Neuvon asiakkaita yleisesti yritys- ja henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä ja jonkin verran myös yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa. Teemme verotiimissä paljon yhteistyötä muiden tiimien ja Grant Thorntonin toimistojen kanssa. Esimerkiksi neuvontapalveluiden kanssa teemme monesti yhteistyössä due diligence -tarkastuksia taloudellisesta ja verotuksellisesta näkökulmasta. Lisäksi suunnittelemme ja toteutamme yritysjärjestelyitä ja sukupolvenvaihdoksia yhteistyössä tilintarkastajien kanssa. Saatan myös auttaa ulkomaista yritystä perustamaan Suomeen tytäryhtiön tai sivuliikkeen sekä neuvomaan heitä miten paikalliset vero- ja muut velvoitteet tulisi hoitaa

Verotus on mielestäni oikeudenalana haastava, koska säännökset muuttuvat jatkuvasti ja verotus reaaliaikaistuu. Myöskin verotuksen yhdistyminen taloudellisiin ilmiöihin tuo omat haasteensa. Mielenkiintoisinta työssäni on mielestäni kansainvälisyys ja verotuksen yhteensovittaminen useamman valtion välillä. Näen myös työni merkityksellisenä etenkin silloin, kun kyse on auttamisesta omistajavetoisissa yrityksissä tai kansainvälisen yrityksen etabloitumisesta Suomeen.

Viihdyn työssäni todella hyvin, teen töitä kivassa tiimissä ja työkaverit ovat minulle tärkeitä. Meillä kaikki tuntee toisensa ja yhteistyö eri tiimien välillä on mahdollistanut sen, että olen oppinut paljon esimerkiksi talouspuolelta tilintarkastukseen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista. Pääsen myös vaikuttamaan omaan työkuvaani sekä tekemään aloitteita.

Työ- ja yksityiselämän tasapainon löytäminen onnistuu Grant Thorntonilla hyvin, koska täällä ollaan joustavia. Meillä luotetaan työntekijöihin ja töitä voi tehdä joustavasti kotona tai toimistolla. Vaikka minulla ei ole omia lapsia niin minulle perheystävällinen työpaikka mahdollistaa esimerkiksi sen, että pääsen näkemään kauempana asuvia vanhempiani, sisaruksiani ja ystäviäni sekä matkustelemaan, mikä on minulle tärkeää.

 

Tutustu muihin uratarinoihin:

”Saan rakentaa oman näköistä uraa - ja työ joustaa perheen tarpeiden mukaan”

Lue lisää

"Täällä on loistavat mahdollisuudet uralla etenemiseen"

Lue lisää

"Työn vaihtelevuus innostaa"

Lue lisää