Suuntana kansainvälistyminen

Viime vuosikymmeninä suomalaiset yritykset ovat ottaneet merkittäviä harppauksia liiketoiminnan laajentamisessa ulkomaille. Liiketoimintaa laajentaessa on tärkeää kohdistaa investoinnit oikeille markkinoille ja oikeille asiakkaille sekä toimia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tässä artikkelissa Grant Thorntonin neuvonantajat antavat vinkkejä siitä, kuinka voit optimoida menestymisen mahdollisuuksiasi laajentaessasi liiketoimintaa ulkomaille.

Grant Thorntonin asiakkaat ovat pääosin keskisuuria omistajavetoisia yrityksiä. Vaikka koronapandemia ja sota Ukrainassa toivat mukanaan suuria haasteita koko Suomen taloudelle, kiinnostus liiketoiminnan laajentamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle on jälleen kasvussa.

Digitalisaation nopea kehitys ja positiivinen ilmapiiri innovaatioille kiihdyttävät tätä kehitystä. Muita merkittäviä tekijöitä ovat tiedon määrän ja käytettävyyden eksponentiaalinen kasvu, joka on tuonut mukanaan käsitteellisen "maailman pienenemisen". Tämä tarkoittaa, että yhä useammat suomalaiset yritykset näkevät mahdollisuuksia laajentaa markkinoitaan.

Voimme nähdä, että asiakkaidemmekin joukossa on monia yrityksiä, jotka haluavat laajentua Suomen ulkopuolisille markkinoille, kun kasvava verkkokauppa ja teknologiateollisuuden vahva trendi luovat uusia mahdollisuuksia. Meillä on tietämys, jonka avulla pystymme auttamaan käytännössä kaikkia, jotka haluavat laajentaa ulkomaille, kertoo Grant Thorntonin Nordic Baltic ohjausryhmän puheenjohtaja KHT Ilkka Kujala.

Yleensä kansainvälistyminen aloitetaan naapurimaissa

Grant Thorntonin asiakkaiden keskuudessa on yleistä, että ulkomainen toimipaikka perustetaan ensin naapurimaihin ja vasta seuraavassa vaiheessa suuremmille markkinoille, kuten Iso-Britanniaan, Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Vaikka yrityskulttuureissa ja markkinoissa on eroja esimerkiksi Suomen ja Tanskan tai Suomen ja Viron välillä, monet Pohjois- tai Baltian maat ovat kuitenkin luonnollinen ensimmäinen askel. Tärkeintä on analysoida yrityksen liiketoimintamalli ja kohdemarkkinoiden mahdollisuudet huolellisesti. Markkinoiden kypsyysaste sekä lait ja asetukset voivat vaihdella merkittävästi maiden välillä, muistuttaa Grant Thorntonin veroasiantuntija Jan-Erik Rae.

Liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita

Ulkomaille laajentuminen ei tuo mukanaan pelkästään uusia mahdollisuuksia, vaan myös uusia haasteita. Grant Thorntonin kokemuksen mukaan sijoitukset tehdään usein omien toimipaikkojen kautta, mutta myös yritysostojen kautta, jota varten tulee olla hyvin valmistautunut. Selkeän, kyseisen maan perusteelliseen analyysiin pohjautuvan strategian lisäksi on monia kompastuskiviä, kuten kulttuurierot, verolainsäädäntö, tullit, arvonlisäveroilmoitukset, patenttioikeudet ja tavaramerkkilait.

Laajentaessa toimintaa ulkomaille, on tiedostettava, että se vaatii usein investointeja, samalla kun se tarjoaa mahdollisuuksia laajemmista markkinoista ja siten myös mahdollisuudet kasvaa aivan uudessa mittakaavassa. Tärkeintä on asianmukainen valmistautuminen sekä organisatorisesti että taloudellisesti, Ilkka Kujala sanoo.

Neljä vinkkiä menestyneeseen kansainväliseen laajennukseen:

 • Neljä vinkkiä menestyneeseen kansainväliseen laajennukseen:

  Tee kotitehtäväsi: tutki markkinoita riittävän monialaisen tiedon perusteella, aina toimialakohtaisista tiedoista sääntelyyn ja tee sopiva liiketoimintasuunnitelma.

 • Neljä vinkkiä menestyneeseen kansainväliseen laajennukseen:

  Varmista, että laajenemisen vaativa rahoitus on riittävä.

 • Neljä vinkkiä menestyneeseen kansainväliseen laajennukseen:

  Keskity siihen, mikä yrityksessäsi on hyvää, ja hyödynnä ulkopuolisia asiantuntijoita – asiat voivat mennä pieleen, jos yrittää tehdä kaiken itse, ja monissa tapauksissa se voi myös tulla kalliiksi.

 • Neljä vinkkiä menestyneeseen kansainväliseen laajennukseen:

  Tutustu kohdemarkkinan yrityskulttuuriin tai käänny asiaa tuntevan henkilön puoleen; pienetkin kulttuurieroihin liittyvät viestinnälliset epäonnistumiset voivat vaarantaa tärkeän kaupan. Varmista, että käytössäsi on riittävät resurssit alusta lähtien.

Me Grant Thorntonilla voimme auttaa:

 • Luotettavana neuvonanto- ja sparrauskumppanina läpi koko laajennusprosessin.
 • Tunnistamalla, välittämällä ja koordinoimalla oikeaa asiantuntemusta tilintarkastuksessa, verotuksessa, kirjanpidossa ja muissa asioissa maailmanlaajuisesti.
 • Koko konsernin tilintarkastuksessa voimme tarjota koordinoidun tilintarkastuksen sekä Suomessa että ulkomailla.
 • Taloudellisissa ja vero due diligenceissä sekä arvonmäärityksissä ulkomaisten hankintojen yhteydessä.
 • Järjestelyissä tehokkaimman rakenteen tunnistamisessa, esimerkiksi yritysmuodon valitsemisessa.
 • Verotuksen noudattamisessa ulkomailla ja tämän koordinointi.
 • Tarjoamalla yhden yhteyshenkilön Suomessa, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon asianomaisten maiden Grant Thornton -yhteyksien kanssa.