article banner
Ajankohtaista

Liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille - vältä sudenkuopat

Suuntana kansainvälistysminen

Suomalaiset yritykset ovat ottaneet viime vuosikymmeninä aimo harppauksia liiketoiminnan laajentamisessa ulkomaille. Liiketoimintaa laajentaessa on tärkeää kohdistaa investoinnit oikeille markkinoille, oikeille asiakkaille ja toimia suunnitelmallisesti, sekä pitkäjänteisesti. Tässä artikkelissa Grant Thorntonin neuvonantajat antavat vinkkejä siitä, kuinka voit optimoida menestymisen mahdollisuuksiasi laajentaessasi liiketoimintaa ulkomaille.

Grant Thorntonin asiakkaat ovat pääosin keskisuuria omistajavetoisia yrityksiä. Tämän hetkinen koronapandemia on aiheuttanut suuria haasteita koko Suomen taloudelle, mutta siitä huolimatta edelleen on yrityksiä, jotka viime vuosien tapaan osoittavat kasvavaa kiinnostusta liiketoiminnan laajentamiseen myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Yhä nopeammin kehittyvä digitalisaatio ja positiivinen ilmapiiri innovaatioille edesauttavat ja ovat omiaan kiihdyttämään tätä kehitystä. Muita syitä kehitykselle ovat ja tiedon määrän ja käytettävyyden eksponentiaalinen kasvu ja tästä johtuva käsitteellinen ”maailman pieneneminen”. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa, että yhä useammat suomalaiset yritykset näkevät mahdollisuuksia laajentaa markkinoitaan.

- Voimme nähdä, että asiakkaidemmekin joukossa on monia yrityksiä, jotka haluavat myös Suomen ulkopuolisille markkinoille, kun mm. kasvava verkkokauppa luo uusia mahdollisuuksia. Toinen ala, jolla trendi on erittäin vahva, on teknologiateollisuus. Ja vaikka olemme keskittyneet pääasiassa yrittäjävetoisiin yhtiöihin, meillä on tietämys, jonka avulla pystymme auttamaan käytännössä kaikkia, jotka haluavat laajentaa ulkomaille, kertoo Grant Thorntonin Nordic Baltic ohjausryhmän puheenjohtaja KHT Ilkka Kujala.

Yleensä kansainvälistyminen aloitetaan naapurimaissa

Ulkomaisen toimipaikan perustamisessa, Grant Thorntonin asiakkaiden keskuudessa on yleistä, että ensin hakeudutaan naapurimaihin ja vasta seuraavassa vaiheessa muille suuremmille markkinoille, kuten Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat ja Kiina.

- Vaikka yrityskulttuureissa ja markkinoissa on eroja esimerkiksi Suomen ja Tanskan tai Suomen ja Viron välillä, monet Pohjois- tai Baltian maat ovat kuitenkin luonnollinen ensimmäinen askel. Tärkeintä on kuitenkin huolellisesti analysoida yrityksen liiketoimintamalli ja kohdemarkkinoiden mahdollisuudet. Markkinoiden kypsyysaste sekä lait ja asetukset, voivat vaihdella merkittävästi maiden välillä, muistuttaa Grant Thorntonin veroasiantuntija Jan-Erik Rae.

Liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita

Ulkomaille laajentuminen ei kuitenkaan tuo mukanaan pelkästään uusia mahdollisuuksia, vaan myös uusia haasteita. Grant Thorntonin kokemuksen mukaan Suomen rajojen ulkopuolella sijoitukset tehdään usein omien toimipaikkojen kautta, mutta myös yritysostojen kautta, jota varten tulee olla hyvin valmistautunut. Itsestäänselvyyksien, kuten selkeän, kyseisen maan perusteelliseen analyysiin pohjautuvan strategian lisäksi on kuitenkin olemassa monia kompastuskiviä kuten kulttuurierot, verolainsäädäntö, tullit, arvonlisäveroilmoitukset, patenttioikeudet ja tavaramerkkilait.

- Laajentaessa toimintaa ulkomaille, on tiedostettava, että se useimmiten vaati investointeja, samalla kun se tarjoaa mahdollisuuksia laajemmista markkinoista ja siten myös mahdollisuudet ihan eri luokan kasvulle. Tärkeintä onkin asianmukainen valmistautuminen sekä organisatorisesti että taloudellisesti, Ilkka Kujala sanoo

Neljä vinkkiä menestyneeseen kansainväliseen laajennukseen:

 • Tee kotitehtäväsi, tutki markkinoita riittävän monialaisen tiedon perusteella, aina toimialakohtaisista tiedoista sääntelyyn ja tee sopiva liiketoimintasuunnitelma.
 • Varmista, että laajenemisen vaativa rahoitus on riittävä.
 • Keskity siihen, mikä yrityksessäsi on hyvää, ja hyödynnä muuten ulkopuolisia asiantuntijoita – asiat voivat mennä myös helposti pieleen, jos yrittää tehdä kaiken itse ja monissa tapauksissa se voi tulla lopulta myös kalliiksi.
 • Tutustu kohdemarkkinan yrityskulttuuriin tai käänny asiaa tuntevan henkilön puoleen; pienetkin kulttuurieroihin liittyvät viestinnälliset epäonnistumiset voivat vaarantaa tärkeän kaupan. Varmista siksi, että käytössäsi on riittävät resurssit alusta lähtien

Me Grant Thorntonilla voimme auttaa:

 • Luotettavana neuvonanto- ja sparrauskumppanina läpi koko laajennusprosessin/kansainvälistymisprosessin.
 • Tunnistamalla, välittämällä ja koordinoimalla oikeaa asiantuntemusta tilintarkastuksessa, verotuksessa, kirjanpidossa ja monessa muussa asiassa missä päin maailmaa tahansa.
 • Koko konsernin tilintarkastuksessa, voimme tarjota koordinoidun tilintarkastuksen sekä Suomessa että ulkomailla.
 • Taloudellisissa ja vero due diligenceissä sekä arvonmäärityksissä ulkomaisten hankintojen yhteydessä.
 • Järjestelyissä tehokkaimman rakenteen tunnistamisessa, esimerkiksi yritysmuodon valitsemisessa.
 • Verotuksen noudattamisessa ulkomailla ja tämän koordinointi.
 • Tarjoamalla yhden yhteyshenkilön Suomessa, joka hoitaa halutessanne kaiken yhteydenpidon asianomaisten maiden Grant Thornton yhteyksien kanssa.

Asiakascase: Kansainvälistymistä ja kasvua yrityskauppojen avulla - Kiilto Family Oy | Katso video täältä -->