Ostamassa tai myymässä yritystä? Voimmeko auttaa kartoittamalla mahdolliset taloudelliset ja verotukselliset riskit ja mahdollisuudet?

Due diligence -tutkimus auttaa maksimoimaan yritysjärjestelystä saatavan hyödyn sekä minimoimaan järjestelyyn liittyvät riskit. Due diligence -tutkimus antaa kattavan kuvan järjestelyn kohteena olevasta yrityksestä, vähentäen epäonnistuneen yrityskaupan riskiä.

Taloudellisen ja verotuksellisen due diligence –tutkimuksen avulla pyritään saamaan selkeä kuva järjestelyn kohteesta, sen arvosta sekä tunnistamaan mahdolliset järjestelyyn liittyvät riskit ennen kaupantekoa. Tutkimuksen havainnot vaikuttavat kaupan toteuttamiseen, rakenteeseen, kauppahintaan ja -ehtoihin sekä kaupan jälkeisiin toimenpiteisiin. Lisäksi due diligence -tutkimuksen avulla ostaja/rahoittaja varmistaa, että myyjän antamat tiedot kohdeyrityksestä pitävät paikkansa.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Taloudellinen ja verotuksellinen due diligence -tutkimus ostokohteen tilasta
 • Vendor due diligence -tutkimus myyntikohteen tilasta myyjälle

Räätälöimme toimeksiannon tapauskohtaisesti työstä saatavan hyödyn varmistamiseksi. Taloudellisen due diligence -tutkimuksen osa-alueita ovat tyypillisesti:

 • Ostokohteen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan selvitys
 • Historiallisten tulostietojen, kannattavuuden, liiketoiminnan kausivaihtelun ja kertaluontoisten erien analysointi
 • Myyjän laatimien ennusteiden ja budjettien arviointi
 • Taserakenteen ja tärkeimpien varallisuus- ja velkaerien läpikäynti
 • Kassavirran ja käyttöpääoman analysointi, sekä näiden kausivaihtelu
 • Korollisen nettovelan kartoitus ja läpikäynti
 • Verotuksellinen asema ja verotukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet
 • Kompensaatiojärjestelmät
 • Taloushallinto ja raportointijärjestelmät
 • Taseen ulkopuolisten riskien kartoitus
 • Kauppahinnan taustalla olevien oletusten realistisuuden analysointi

Kansainvälisissä toimeksiannoissa tarjoamme koordinoidun due diligence –tutkimuksen yhteistyössä Grant Thornton –ketjun asiantuntijoiden kanssa yli 130 maassa.

Vendor due diligence

Vendor due diligence on myyjän kohteesta teettämä due diligence tutkimus, joka annetaan yleensä ostajakandidaattien käyttöön. Vendor due diligencen ensisijainen tarkoitus on nopeuttaa varsinaista yrityskauppaprosessia ja saada parempi hinta myyntikohteesta. Normaalisti vendor due diligence sisältää taloudellisen ja vero due diligencen sekä usein myös juridisen due diligencen.

Vendor due diligencen merkittävimmät hyödyt ovat:

 • Myyjä pystyy varautumaan etukäteen ostajakandidaattien kriittisiin kysymyksiin.
 • Myyjällä on mahdollisuus korjata tai saattaa kuntoon tutkimuksen yhteydessä havaittuja asioita ennen kuin ostajakandidaatteihin ollaan yhteydessä
 • Ostajilta saadaan parempia ja helpommin vertailtavia tarjouksia, jotka sisältävät vähemmän varaumia ja ehtoja
 • Myyntiprosessin pituus lyhenee
 • Yrityskauppaprosessi kuormittaa myyjän organisaatiota vähemmän kun tehdään yksi due diligence sen sijaan, että kukin ostajaehdokas tekee täydellisen oman due diligencen. Kohdeyhtiön johto voi keskittyä paremmin varsinaiseen liiketoimintaan, kuin yrityskauppaprosessiin.
KHT, Partner Jonni Leporanta Ota yhteyttä
KHT, Partner Jussi Savio Ota yhteyttä