Osakeyhtiön toiminnan jatkuvuutta arvioitaessa mittareina käytetään yleisesti oman pääoman riittävyyttä ja rahoituksen riittävyyttä. Oman pääoman negatiivisuus yksistään ei välttämättä tarkoita ongelmia toiminnan jatkuvuuden osalta, mutta aiheuttaa esimerkiksi tarpeen rekisteröidä negatiivisen oman pääoman. Toisaalta yhtiöllä voi olla omaa pääomaa, mutta yhtiön rahoituksellinen tilanne voi olla heikko ja aiheuttaa riskin yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Usein tällaisissa tilanteissa ainoa vaihtoehto on, että osakkaat sijoittavat yhtiöön varoja joko omaan pääomaan rinnastetussa muodossa tai lainan muodossa. Pääomalaina on usein käytetty vaihtoehto, mutta osakkailla on myös muita keinoja yhtiön pääomittamiseen. Tässä webinaarissa käymme läpi viisi yleistä keinoa miten sijoittaa varoja osakeyhtiöön. 

Webinaari järjestetään perjantaina 20. marraskuuta klo 9:00-10:00. Tervetuloa mukaan!

Webinaarissa äänessä
Joonas Pekkinen | KHT, CISA, Partner
Eeva Suokas | HT, Assistant Manager

Tel: +358 20 794 0480 Contact: