"Parasta harjoittelujaksossani oli todella mukava työyhteisö yhdistettynä mielekkäisiin työtehtäviin. "

Janne Köykkä, Tilintarkastus

Heti harjoittelujaksoni alusta lähtien pääsin tekemään vastuullisia ja haastavia työtehtäviä, mikä motivoi ja takasi sen, että alusta alkaen tuli opittua paljon uutta. Oli hienoa huomata, että luennoilla opittuja asioita pääsi oikeasti hyödyntämään käytännössä, ja se antoi myös uudenlaista motivaatiota loppuopinnoille.

Mielestäni Grant Thornton on työnantajana joustava ja ilmapiiri toimistolla on kaikin puolin positiivinen. Täällä hyväksyttiin hyvin myös se, ettei alussa vielä osaa kaikkea ja apua kysyttäessä ei menty helpoimman kautta, vaan asiat oltiin valmiita selittämään perinpohjaisesti.

Sain Grant Thorntonilta paljon hyödyllistä osaamista tulevaisuutta varten, moneltakin näkökannalta. Harjoittelujakso antoi minulle käytännönläheisen kuvan laskentatoimesta, ja sain vietyä oppimaani teoriatietoa käytäntöön. Harjoittelujakson aikana tuli kerrattua hyvin jo aiemmin opitut perusteet, mutta myös uutta oppia tuli älyttömästi. Harjoittelun myötä sain myös lisää uskoa itseeni ja siihen, että on hyvät valmiudet työelämään.

Mikäli tilintarkastajan työ kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti harkita harkkariksi hakemista Grant Thorntonille. Minulla ei ollut kokemusta vastaavista harjoittelujaksoista, mutta tämä kokemus oli erittäin positiivinen. Työ oli itsenäistä ja siksi opettavaista. Suurimmaksi osaksi pääsin tarkastamaan pieniä yhtiöitä, joiden kautta sain hyvän kokonaiskuvan tilintarkastuksesta, sillä pieniä yhtiöitä tarkastaessa pääsee näkemään hyvin tarkastuksen eri vaiheet alusta loppuun.