Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastuksen keskeisin tehtävä on varmentaa, että yrityksen tilinpäätöksessä esitetty taloudellinen informaatio on paikkansapitävää ja linjassa lainsäädännön kanssa. Laadukas tilintarkastus auttaa lisäksi ylläpitämään yhtiön kontrolliympäristön toimivuutta, pienentäen tätä kautta liiketoiminnallisia riskejä.


Toimintamalli

Tarjoamme palvelukonseptin, joka on mukautettu vastaamaan yhtiösi tarpeita. Muodostamme tilintarkastusryhmämme toimialatuntemuksen ja tarkastajien työkokemuksen perusteella, jolloin saat käyttöösi liiketoimintaasi ymmärtävän asiantuntijatiimin. Kokeneet tarkastajamme ovat aktiivisesti mukana tilintarkastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta sinulla olisi suora yhteys parhaisiin asiantuntijoihin ja henkilöihin.

Vero-, neuvonta- ja taloushallintopalveluiden asiantuntijamme ovat lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä aina käytettävissä, mikäli erityiskysymyksiä ilmenee. Näin takaamme kokonaisvaltaisen palveluratkaisun ja korkeimman mahdollisen tilintarkastuksen laadun.


Raportointi

Raportoimme tekemämme merkittävät havainnot yritysjohdolle selkeästi, suoraan ja käytännönläheisesti. Raportointimallimme keskittyvät olennaisimpiin havaintoihin ja suosituksiin, auttaen sinua tekemään tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman oikea-aikaisesti.


Kansainvälisyys

Oletko laajentamassa liiketoimintaasi kansainvälisille markkinoille? Onko kansainvälisesti toimivan yhtiösi taloushallinnon koordinoiminen saman katon alle ajankohtaista? Globaalin verkostomme kautta voimme tarjota sinulle asiantuntemustamme myös kansainvälisissä kysymyksissä ja varmistaa saman laadukkaan palvelutarjonnan saatavuuden toimipaikasta riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilintarkastajan kanssa asioiminen on yhtä helppoa niin ulkomailla kuin kotimaassakin.

Grant Thornton –toimistojen suorittamat tarkastukset toteutetaan noudattaen samaa metodologiaa ja toimintamalleja Grant Thornton Voyager – tilintarkastusohjelmiston avulla.Tämän yhtenäisen toimintatavan kautta annamme toiminnallemme sisäisen laatutakeen, josta myös sinä hyödyt.

Yhä kasvava kansainvälistyminen on johtanut lainsäädännön yhtenäistämisen tarpeeseen. Tämän seurauksena myös tilipäätösnormistoja on yhdenmukaistettu. Huolimatta siitä, edustatko suomalaista yritystä, kansainvälisen konsernin tytäryhtiötä tai listattua yhtiötä, koskevat nämä kysymykset ja muutokset jollakin tasolla myös sinua. Yhteisyössä kansainvälisen verkostomme kanssa voimme tarjota käyttöösi laajaa IFRS ja US GAAP-osaamista. IFRS - palvelumme sisältävät IFRS:n mukaan laadittavien tilinpäätösten tarkastukset, kirjanpitolain ja IFRS:n väliset konversiot sekä neuvontaa eri osa-alueisiin liittyvissä erityiskysymyksissä. IFRS-projekteissa käytössämme on maailmanlaajuisen Grant Thornton -ketjun asiantuntemus ja erityisesti IFRS-kysymyksiä varten kehitetyt työkalut.

IFRS Making financial statements an effective communication tool Find out more

The Standards are very detailed and technical. To the untrained eye, they can appear hard to navigate. But at Grant Thornton, we have people who are very well versed in their intricacies and can translate them into language that you can understand and apply to your financial statements.

To help you navigate the complexity of the standards, a selection of related content is included below. To view all of our IFRS insights please click here