Veroinfo

Miten onnistua vuoden 2018 veroilmoituksessa?

Vuokko Väisänen Vuokko Väisänen

Veroilmoituksen laatiminen – asiantuntijan avulla vähennät verotukseen liittyviä riskejä

Veroilmoituksen laatimisen yhteydessä on vielä mahdollisuus tehdä verosuunnittelua päättyneeltä tilikaudelta sekä vähentää mahdollisia verotukseen liittyviä riskejä. Veroilmoituspalvelumme sisältävät veroilmoituksen laatimisen, toimittamisen verotoimistoon sekä tarvittaessa veroilmoituksen täydentämisen esim. veroviranomaisten pyynnöstä ja muun yhteydenpidon veroviranomaisiin. Huolehdimme, että veroilmoituksenne jätetään ajoissa.

 

Veroilmoituksen tarkastaminen – varmistus veroilmoituksen oikeellisuudesta

On tärkeää kiinnittää huomiota veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen ja lukujen oikeellisuuteen, sillä puutteellisesta tai virheellisestä veroilmoituksesta voi olla seurauksena veronkorotus. Saadaksenne varmuuden veroilmoituksen oikeellisuudesta ja minimoidaksenne veroilmoitukseen liittyviä veroriskejä, suosittelemme asiantuntijan käyttämistä veroilmoituksen laadinnassa.

Halutessanne voimme myös kommentoida ja tarkastaa laatimanne veroilmoituksen.

 

Verotusmenettelyyn vaikuttavia muutoksia

Toukokuussa 2018 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä yhteisöjen tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät.

  • Verotus päättyy jatkossa yksilöllisesti verotuspäätökseen merkittynä päivänä, viimeistään 10 kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä. Useimmissa tapauksissa verotus päättyy nykyistä aikaisemmin. Tästä johtuen myös jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä voivat aikaistua. Jatkossa jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä määräytyvät verotuksen päättymispäivän mukaisesti ja ne ajoittuvat verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden alkuun.

 

  • Jos verotustietoja korjataan tai täydennetään ennen verotuksen päättymistä, Verohallinto muodostaa uuden verotuspäätöksen. Uudessa verotuspäätöksessä ilmoitetaan verotuksen päättymispäivä. Verohallinto voi verotuksen keskeneräisyyden takia lähettää yhteisöille ilmoituksen verotuksen jatkamisesta. Tällöin verotuksen päättymispäivä voi siirtyy myöhemmäksi, ja myös veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivä siirtyvät.

 

  • Yhteisöjen tuloverotuksen seuraamusmaksuissa on tapahtunut muutoksia. Uutena seuraamusmaksuna on säädetty myöhästymismaksu. Verohallinto voi määrätä 100 euron myöhästymismaksun, jos veroilmoitus myöhästyy. Muissa ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa määrätään veronkorotus. Veronkorotus voidaan määrätä, jos veroilmoituksessa vaaditut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä. Veronkorotukset määräytyvät ilmoittamisen laiminlyönnin tason mukaisesti.

 

  • Jatkossa Verohallinto antaa täydentävän verotuspäätöksen tilanteissa, joissa yhteisö ilmoittaa verotuksen päättymisen jälkeen sellaisen uuden verotukseen vaikuttavan tiedon, johon verotus ei ole perustunut. Täydentävä verotuspäätös voidaan antaa yhteisön vaatimuksen mukaisesti tai siitä poiketen. Täydentävällä verotuspäätöksellä voidaan määrätä myös veronkorotus ja viivästyskorko.

 

  • Jos veroilmoituksen toimittaa paperilla, on hyvä huomioida, että verovuodelta 2018 annettu paperinen veroilmoitus tulee olla Verohallinnossa perillä viimeistään määräpäivänä. Enää ei siis riitä, että veroilmoitus on jätetty määräpäivänä postin kuljetettavaksi.

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja annamme tarjouksen veroilmoituksen laatimisesta. Voit myös tilata uutiskirjeemme, jolloin saat ajankohtaista tietoa yrityksesi verotukseen vaikuttavista muutoksista.

Ulkoistettu taloushallinto