Future of Europe 2018

Pohjoismaissa ja Suomessa yhteistyö valaa uskoa tulevaisuuteen

Eurooppalaisten yritysten talousoptimismi ennätyslukemissa

Yritysten usko tulevaisuuteen on erittäin vahvaa koko Euroopassa: 60 prosenttia EU:n talousjohtajista suhtautuu myönteisen luottavaisesti talouskehitykseen. Jopa taloustaantumasta pahiten kärsineet Etelä-Euroopan maat uskovat kasvuun. Kaikkein optimistisimmin talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan kuitenkin Suomessa. Yrityspäättäjien keskuudessa brexitiä ei enää pidetä suurena uhkana. Sen sijaan kansallismielisten populistipuolueiden nousu ja vahvistuminen herättävät edelleen huolta.

Yritystalouden asiantuntijan Grant Thorntonin tuoreessa Eurooppaan keskittyvässä Future of Europe 2018 -tutkimuksessa todetaan, että tutkimusten 15-vuotisen historian aikana yritysjohdon suhtautuminen talouskasvuun ei ole koskaan ollut yhtä optimistista.

Kokemus talouden uudesta noususta on yhteinen ja laajakantainen. Saksan ja Hollannin kaltaisten taloudellisesti menestyvien maiden lisäksi myös Etelä-Euroopassa talousnäkemykset ovat valoisat: vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti talouden tulevaisuuteen suhtautuvien yritysjohtajien määrä on kasvanut Italiassa 6 prosenttiyksiköllä ja Espanjassa 17 prosenttiyksiköllä. Myös Kreikassa tunnelmat ovat positiiviset ensi kertaa kolmeen vuoteen.

–Ranskassa yleinen usko talouskehitykseen on vahvistunut ennätysmäisesti: tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuvien yritysten määrä on ponnahtanut vuoden 2017 alun 19 prosentista 75 prosentin huippulukemaan. Tähän on pitkälti vaikuttanut presidentti Emmanuel Macronin valinta ja tämän toteuttamat yrityksille suotuisat uudistukset. Macron-efekti ja Ranskan uusi nousu globaaliksi vaikuttajaksi symboloi laajemmin EU:n taloudellista nousukautta, kertoo Suomen Grant Thorntonin hallituksen puheenjohtaja Joakim Rehn.

 

Yhteistyö Pohjoismaiden menestyksen avaintekijänä

Usko talouden suotuisaan kehitykseen on erityisen voimakasta Pohjoismaissa, etenkin Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimukseen osallistuneista 35 maasta Suomi nousi optimismin kärkimaaksi. Suomessa yli 54 prosenttia yritysjohtajista jopa uskoo tulojensa kasvavan seuraavan vuoden aikana. Suomalaisyrityksistä myös 32 prosenttia aikoo kasvattaa vientiään ensi vuonna.

Sekä Ruotsissa että Suomessa BKT:n kasvuennuste tälle vuodelle on 2,5 prosentin luokkaa, joka on yli euroalueen keskiarvon. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että myönteisiin talousasenteisiin mutta myös konkreettisiin tuloksiin, kuten kilpailukykyyn, vaikuttaa Pohjoismainen yhteistyö, jota edistetään jatkuvasti mm. teknologian ja T&K-toiminnan aloilla ja myös esimerkiksi Nordic Business Forumin yhteydessä.

–Pohjoismainen yhteistyö tuottaa kiistatta loistavia tuloksia ja sitä on syytä jatkaa. Tutkimuksen valossa herää kuitenkin kysymys siitä, onko optimismi tukevalla pohjalla. Missä määrin yritykset ovat nyt valmiita investoimaan ottaen huomioon sen, että se on jatkuvan kasvun ja kilpailukyvyn edellytys? Rehn sanoo.

 

Euroopan talouden epävarmuustekijät ja EU:n integraatio

Yritysjohtajista viidesosa piti merkittävimpänä EU:n talousvakauteen vaikuttavana uhkatekijänä kansallismielisten liikkeiden nousua. Näin on etenkin Itävallassa, Espanjassa ja Puolassa, joissa äärinationalismi on nostanut viime aikoina päätään. Näissä maissa yli 25 prosenttia yritysjohtajista piti kansallismielisen liikehdinnän vahvistumista taloudellisen vakauden suurimpana uhkana, joka toteutuessaan saattaa käytännössä vaikeuttaa rajat ylittävää kaupantekoa ja hankaloittaa koulutetun työvoiman saatavuutta.

Viime vuosien brexit-pelko on sen sijaan selvästi laantunut Euroopassa. Suurin osa eurooppalaisista talouspäättäjistä suhtautuu lähestyvään brexitiin tosiasiana, josta tullaan selviämään mahdollisista muutoksista huolimatta. Myös Britannian yritysjohtajien näkemykset brexitin vaikutuksista ovat pitkälti yhdenmukaisia, eikä brexitiä enää pidetä merkittävänä kasvun esteenä.

EU:n taloudellisen integraation syventäminen saa edelleen euroalueen yritysjohtajien vahvan kannatuksen: 65 prosenttia kannattaa taloudellisen integraation syventämistä. Poliittisen yhdentymisen jatkamiseen sen sijaan suhtaudutaan yleisesti vastahakoisemmin (35 prosenttia kannattaa) poikkeuksena Saksa, jossa yli puolet yritysjohtajista on sen kannalla.

 

Lisätietoja

Joakim Rehn, hallituksen puheenjohtaja, 0400 443 055, joakim.rehn@fi.gt.com

Linda Dettmann, viestintäpäällikkö, 040 530 8377, linda.dettmann@fi.gt.com

Vuoden 2017 tutkimus

Grant Thornton Finland on noin 80 asiantuntijan KHT-yhteisö, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluita. Toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Salossa ja Porissa.