Corporate Governance

Pitkän tähtäimen ja tulevaisuuden menestyksen eväitä

Grant Thorntonin kansainvälisessä IBR 2016 -tutkimuksessa löytyi muutamia tekijöitä, jotka yhdistävät näitä menestyjiä: monimuotoisuus, digitaalinen osaaminen ja jatkuva pyrkimys innovaatioon ja kehitykseen.

Keskustelut yritysjohtajien kanssa ovat osoittaneet, että johdon kannattaa keskittyä luomaan yritykseen monimuotoiseen ajatteluun kannustava ilmapiiri ja pyrkiä sitä kautta saamaan mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja ajatuksia kehitystyön pohjaksi. Toinen selvä yhdistävä tekijä on organisaatioiden digitaalinen osaaminen. Kun nämä asiat ovat kunnossa, yritykset pystyvät vastaamaan teknologisen kehityksen, lisääntyvän sääntelyn, demograafisten muutosten ja yhä lisääntyvän globalisaation asettamiin haasteisiin.

Kaksi esimerkkiä isosta, pitkään menestyneestä kansainvälisestä yrityksestä, jossa edellä mainittuihin asioihin on panostettu, ovat omalla alallaan maailman suurimpiin lukeutuvat Ford Motor Company ja Lloyds Bank.

Autonvalmistajasta kokonaisvaltaisen kuljetuspalvelun tarjoajaksi

Ford Motor Company on viime vuosina kehittynyt perinteisestä autonvalmistajasta yritykseksi, joka tarjoaa ihmisille IBR 2016 Corporate Governance Pitkän tähtäimen ja tulevaisuuden menestyksen eväitä kokonaisvaltaisen kuljetuspalvelun. Osa Fordin tulevaisuuden strategiaa on toimiminen itseohjautuvien robottiautojen markkinoilla yhä enenevissä määrin. Näin siksi, että Ford kokee tulevaisuuden kilpailijoinaan perinteisten automerkkien lisäksi Googlen ja Applen kaltaiset yritykset. Autoteollisuuden muutos kohti innovaatioiden suurempaa merkitystä on Fordin osalta näkynyt isoina investointeina sen merkittävimpiin tehtaisiin. Näin varmistetaan, että ne pystyvät vastaamaan kilpailukykyisesti toimialan muutoksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Ford on myös läsnä Silicon Valleyssa voidakseen osallistua maailman suurimpaan teknologiaklusteriin. Tämä tapahtui 180 miljoonan dollarin sijoituksella Pivotiin, joka on pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyhtiö San Franciscossa.

Lloyds Bank hyödyntää henkilöstön osaamista monipuolisesti

Lloyds-pankissa toiminnan painopistealueita ovat monimuotoisuuteen liittyvät asiat, joita yrityksessä pidetään yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden kilpailuetutekijöistä. Pankissa on käytössä erillinen monimuotoisuusstrategia, johon liittyy esimerkiksi sukupuoliasioihin, eettisiin asioihin ja joustaviin työkäytäntöihin liit- 1900-luvun alun isoista yrityksistä moni oli lopettanut toimintansa 1990-luvulle tultaessa, mutta osa on kuitenkin pärjännyt tähän päivään asti ja menestyy hienosti edelleen. Mitkä tekijät mahdollistavat yrityksen onnistumisen vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen? Mitä yhteistä on jo pitkän iän saavuttaneilla menestyjillä? tyviä kysymyksiä. Tarkoitus on hyödyntää yrityksen henkilöstön osaamista ja kapasiteettia mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Lloyds onkin viime aikoina saanut useita näihin tekijöihin liittyviä tunnustuksia erilaisissa työnantajamittauksissa.

Miksi nämä suuret panostukset monimuotoisuuteen? Lloyds-pankissa on nähty, että sen suurimman markkina-alueen Iso-Britannian väestöpohja on muuttunut paljon monimuotoisemmaksi, ja sitä kautta ovat muuttuneet myös pankin olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat. Saman kehityksen tulee tämän näkemyksen mukaan näkyä myös pankin omassa organisaatiossa, jotta mahdollistetaan nykyisen markkinaosuuden pitäminen ja kasvattaminen myös tulevaisuudessa. Tämä monimuotoisuus heijastuu koko organisaatioon virkailijoista konsernin hallitukseen. Yrityksessä on haluttu muodostaa myös korkein johto siten, että se vastaa markkinoita, asiakkaita, henkilöstöä ja yrityskulttuuria.