Tallenteet

Kaikki aiemmat webinaarit

Kassavirran hallinta ja kannattavuuden seuranta liiketoiminnan kasvun tukena 

15.6. 

Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa usein myös liiketoimintaan sitoutuvat pääomat kasvavat, ja tällöin on syytä kiinnittää erityistä huomiota myös kassavirran tehokkuuteen ja kannattavuuden seurantaan. Mitkä ovat käyttöpääoman hallinnan sudenkuopat? Kuinka talousraportoinnin tulisi tukea yhtiön kannattavuuden seurantaa ja edelleen koko liiketoimintaa? Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti tärkeimpiä pääoman hallinnan ja kannattavuuden seurannan tekijöitä. 

Kouluttaja: Jussi Savio, KHT, Partner 

Katso webinaari täältä. 

 

Riskienhallinta keskisuurissa ja pienissä yrityksissä

24.5.2018

Webinaarissa kerromme mitä päättäjien tulisi tietää mm maine-, compliance- ja väärinkäytösriskeistä.

Kouluttaja: Heidi Jääskeläinen, CIA,CRMA

Katso webinaari täältä

 

 

Henkilökuntaedut verotuksessa

16.3.2018

Millaisia verotuksen näkökulmia liittyy erilaisiin henkilöstölle annettaviin etuihin, mitä asioita voi toteuttaa verovapaasti ja millaiset asiat vaikuttavat etuja antavan työnantajayrityksen tai henkilöstön verotettavan tulon määrään? Millaisia muodollisia edellytyksiä erilaisiin henkilöstöetuihin liittyy? 
Webinaarissa käydään läpi keskeisimpien ja yleisimmin käytettyjen henkilöstöetujen veronäkökohdat. 

Kouluttaja: Juha-Matti Luojus, Veroasiantuntija

Katso webinaari täältä. 

 

 

Data-analyysi tilintarkastuksessa, hyödyt yritykselle

2.2.2018

Webinaarissa keskitytään hyötyihin, joita data-analyysin käytöstä on todettu olleen asiakkaille. Hyödyt tuodaan esiin kuvaten keskeisiä data-analyyseissa käytettyjä aineistoja sekä kuinka data-analyysit on suoritettu, menemättä kuitenkaan syvällisesti teknisiin yksityiskohtiin. 

Kouluttajana toimii KHT Joonas Pekkinen. Linkki webinaariin lähetetään sähköpostitse koulutusta edeltävänä päivänä

Katso webinaari täältä. 

 

 

Valmistaudu tilinpäätöksen laadintaan ja tilintarkastukseen

11.1.2018

Kirjanpitolain uudistuksen myötä tilinpäätökset laadittiin ensimmäisen kerran uudistetun mallin mukaisesti 1.1.2016 ja sen jälkeen alkavilta tilikausilta. 

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin, joita asiakkaamme ovat tilintarkastajille esittäneet, kuten poikkeukselliset erät, lähipiiritapahtumat, liitetiedot sekä oikea ja riittävä kuva tilinpäätöksessä. Lisäksi tuodaan esiin yleisiä tilinpäätöksen laadinnassa huomioitavia seikkoja. Webinaarissa käydään myös läpi lyhyesti asioita, jotka tulisi huomioida tilintarkastukseen valmistautuessa. 

Kouluttajina toimivat KHT Satu Peltonen ja HT André Engström

Katso webinaari täältä.

 

 

 

Tilinpäätökseen liittyvä verosuunnittelu

10.11.2017

Mitä keinoja tilinpäätöksen laatijalla on vaikuttaa tilikauden verotettavaan tulokseen? 
Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen keskeisiä verosuunnittelumahdollisuuksista. 

Kouluttajana toimii Marko Vehniä KHT. 

Katso webinaari täältä. 

 

 

 

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tuomat haasteet ja vastuut - Vaatimusten mukainen toiminta käytännössä ja kustannustehokkaasti

28.9.2017

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018, mutta sen tuomiin muutoksiin ja haasteisiin on syytä varautua jo nyt. EU:n uusi tietosuoja-asetus edellyttää organisaatiolta panostuksia henkilötietojen suojaamiseen. 
Tervetuloa Grant Thorntonin ja OptimeSysin webinaariin EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta, sekä sen tuomista haasteista ja vastuusta. Tule kuulemaan, miten varautua tuleviin muutoksiin käytännönläheisesti ja kustannustehokkaasti. 

Kouluttajina toimivat: Roni Kyrkkö, Audit Manager, CISA Grant Thornton, ja Jari Maijala, Senior Advisor OptimeSys

Katso webinaari täältä. 

 

 

 

Käytännön kokemuksia uudesta kirjanpitolaista

Mitä keskeisiä kysymyksiä ja haasteita on tullut vastaan uuden kirjanpitolain soveltamisessa? 
Koulutuksessa käsitellään vuonna 2016 voimaan tullutta kirjanpitolain uudistusta ja sen käytännön soveltamiseen liittyvistä asioista. 
Kouluttajana toimii Jussi Savio KHT. 

Katso webinaari täältä. 

 

 

Osakeyhtiön ja omistajayrittäjän verotuksessa huomioitavaa

12.2.2017

Sisältö (lyhyesti) 
- Osakeyhtiön nettovarallisuus 
- Osinkojen verotus listaamattomasta yhtiöstä 
- Verotuksen viimeaikaista oikeuskäytäntöä osakeyhtiön ja omistajayrittäjän näkökulmasta 
- Uutta verolainsäädäntöä 2017 ja mahdolliset tulevat veromuutokset osakeyhtiön ja omistajayrittäjän 
verotuksen näkökulmasta 

Kouluttaja: Juha-Matti Luojus, Veroasiantuntija

Katso webinaari täältä.

 

 

Verotusmenettelyn muutokset 1.1.2017

13.1.2017

Vuoden 2017 alusta alkaen verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku yhtenäistyvät. Jatkossa kaikkiin verolajeihin haetaan muutosta ensivaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyvät. Jatkossa pääsääntö eli yleinen määräaika on kolme vuotta verovuoden, kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. 
Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein lakimuutoksen vaikutukset muutosverotukseen ja muutoksenhakuun. 

Kouluttaja: Jan-Erik Rae, Veroasiantuntija

Katso webinaari täältä. 

 

 

Henkilöstön palkitsemiseen liittyvät verokysymykset

25.111.2016

Millaisia verotuksen näkökulmia liittyy henkilöstön palkitsemiseen, mitä asioita voi toteuttaa verovapaasti ja millaiset asiat vaikuttavat palkitsevan yrityksen tai henkilöstön verotettavan tulon määrään? Millaisia muodollisia edellytyksiä erilaisilla palkitsemistavoilla on? Koulutuksessa käydään läpi keskeisimpien ja yleisimmin käytettyjen palkitsemisjärjestelmien veronäkökohdat. 


Kouluttaja: Juha-Matti Luojus, Veroasiantuntija

Katso webinaari täältä.

 

Tulevia arvonlisäverolain muutoksia 1.1.2017

 

11.11.2016

Vuoden 2017 alusta alkaen oma-aloitteisille veroille tulee voimaan uusi verotusmenettelylaki. Nykyinen verotililaki kumotaan, sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi, virheiden korjaaminen ja viivästysseuraamukset muuttuvat. Ennakoi verouudistuksen vaikutus teidänkin yrityksenne arvonlisäveron raportointiin. 
Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein lakimuutoksen vaikutukset arvonlisäveron ilmoittamiseen ja virheiden korjaamiseen. 
Kouluttaja: Samu Honkanen, Veroasiantuntija

Katso webinaari täältä.

 

 

 

Uusi kirjanpitolaki käytännönläheisesti

2.9.2016

Kuinka uusi kirjanpitolaki vaikuttaa tilinpäätöksen laadintaan vuonna 2016? 
Grant Thornton järjestää maksuttoman, webinaareina toteutettavan koulutuksen koskien vuonna 2016 voimaan tullutta kirjanpitolain uudistusta. 
Kouluttajana toimii Jussi Savio KHT. 

Katso webinaari täältä.