Tiedätkö yrityksesi arvon ja mistä se muodostuu?

Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen on olennaista yrityksen omistajille. Kun olet myymässä tai ostamassa yritystä, voi yrityksen arvon määrittäminen olla kauppaneuvotteluissa erityisen haastava vaihe. Keskeistä onnistuneelle arvonmääritykselle on perusteellinen ymmärrys yrityksen toimintaympäristöstä ja liiketoiminnasta.

Arvonmäärityspalvelumme auttavat identifioimaan yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät sekä ymmärtämään yritysjärjestelyn osapuolten välisten näkökulmien eroavaisuudet.

Grant Thorntonin asiantuntijoilla on laaja kokemus riippumattomista arvonmäärityksistä. Käytämme työssämme eri arvostusmenetelmiä, kuten diskontattuihin kassavirtoihin perustuvia menetelmiä sekä toteutuneisiin kauppoihin tai pörssiyhtiöiden arvostukseen perustuvia kerroinanalyysejä. Hyödynnämme arvonmäärityksissä kattavia toimialakohtaisia tietoja sekä kokemuksiamme.

Tarjoamme arvonmäärityspalveluja sekä yritysjärjestelyihin että tilinpäätös- ja verotarkoituksiin, mm. seuraavissa tilanteissa

  • Myytävän liiketoiminnan arvon määrittäminen myyjälle
  • Ostettavan kohteen hinnoittelun arviointi ostajalle
  • Verotukseen liittyvät arvostuskysymykset
  • Yksittäisten omaisuuserien, kuten aineellisen tai aineettoman omaisuuserän tai rahoitusomaisuuden arvonmääritys

Arvonmäärityspalveluiden käyttäminen ennakoivana, toteutusvaiheen tai toteutuksen jälkeisenä varmistuksena vapauttaa voimavaroja varsinaiseen liiketoimintaan tai yritysjärjestelyn läpiviemiseen.

KHT, Partner Peter Åhman Ota yhteyttä
KHT, Tax Partner, Marko Vehniä Ota yhteyttä