Sisäinen tarkastus

Laadukas sisäinen tarkastus auttaa johtoa paitsi riskinhallinnassa, myös prosessien tehostamisessa ja liiketoimintastrategioiden menestyksekkäässä läpiviennissä. Näin ollen sisäinen tarkastus on osaltaan mukana parantamassa organisaation tuloksentuottokykyä.

Riskienhallinta on elintärkeätä ei-toivottujen yllätyksien välttämiseksi muuttuvissa olosuhteissa. Tulevaisuuden näkymiä on ennakoitava, sisäistä kontrollia kehitettävä ja mahdolliset riskit minimoitava. Asiantuntijoidemme tarjoama toimialatuntemus, kokemus ja riskienhallinnan ymmärrys auttavat sinua näissä haasteissa. Tarjoamme riippumattoman asiantuntijan näkemyksiä ja neuvoja koskien yhtiösi sisäisiä kontrolleja, päivittäisiä rutiineja ja eri kehitysmallien suunnittelua. Usein avuntarve syntyy nopealla aikataululla ja me Grant Thorntonilla toimimme juuri niin joustavasti kun sinun tilanteesi vaatii.

Me tarjoamme sinulle korkealuokkaisen sisäisen tarkastuksen, joka auttaa sinua löytämään käytännöllisiä ja toteutettavissa olevia keinoja yhtiösi sisäisen kontrolli-ja toimintaympäristön tehostamiseen. Kartoitamme yhtiösi nykyiset kehityskohteet ja annamme vaikeaselkoisten raporttien sijaan konkreettisia neuvoja ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiden suhteen.

CIA, CRMA Heidi Jääskeläinen Ota yhteyttä
KHT, Partner Jussi Savio Ota yhteyttä